تبلیغات
تنگراه نیــــــوز - «پارک ملی گلستان »

«پارک ملی گلستان »


گزارش : فرشید باقریان


استان گلستان


استان گلستان با پیشینه ای تاریخی هفت هزار ساله از دوران اریائیان از محور های تمدنی ایران

 زمین محسوب کی شود . بر اساس آرمارنامه سال 1381 بامساحت 74/20437 کیلومتر 3/1 درصد

 مساحت کل کشور رابه خود اختصاص داده است .

جمعیت استان براسـاس اخرین سرشماری انجام شده – 1617087 نفر است که این جمعیت 325/1

 درصد جمعیت کل کشور محسوب می شود . تراکم نسبس جمعیت استان 62/79 نفر در کیلومتر مربع

 است .


      استان گلستان بر اساس آرمار نامه سال 86 دارای 21بخش -11 شهرستان و50 دهستان است .


وضعیت اقلیمی استان گلستان


استان گلستان درمحدوده ی منطقا معتـدله شمالی بین 36 درجه و24 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه

عرض شمالی و 53 درجه و51  دقیقه تا56 درجه و4 دقیقه طول شرقی از نصف النهارگرینویچ و


 دربخش شمالی  کشور واقع شده است . از شمال به کشور ترکمنستان از جنوب به استان سمنان-

از شرق به استان خراسان واز غرب به دریای خزر و استان مازندران متصل می شود .


قسمت جنوب و شرق استان راکوهستان تشکیل می دهد این کوه ها به طور موازی جهت ان تقریبا

 غربی  - شرقی بوده ودنباله سلسله ی جبال البرز است که از مرز استان مازندران و گلستان


 (گلوگاه) شروع و به صورت نواری هلالی امتداد پیدا کرده و در شرق استان به کوه های الاداغ

 بینالود وهزار مسجد در استان خراسان می پیوندد که کوه های شاهکو درازنو-پیرگرده کوه-


قلعه موران از ارتفاعات مهم استان محسوب شده و قله کهکشان به ارتفاع 3813متر از مرتفع ترین قلل ایران محسوب م شود .

در استان گلستان هر چه از غرب به سمت شرق حرکت کنیم  میزان رطوبت و بارندگی به دلیل دوری


 از دریا کاهش مـی یابد تا ان جا که رطوبت نسبی حداقل 17 و حداکثر 100 تخمین زده می شود.


دمای متوسط سالانه 9/17 و تعداد روز های یخ بندان سال درمنطقه گرگان 13 روز و در مراو تپه  20

 روز است همچنین تعدادروز های بارانی سال درگرگان 114 روز و در مراوتپه  84 روز ثبت شده است

 . حداکثر مطلق دما 8/41 و حداقل آن 2/1 درگرگان و مراتپه 6/43 وحداقل6/6-  ثبت شده است .


بیشترین میزان بارنگی در استان گلستان متعلق به مناطق جنوب غربی با 100 میلی متــر وکمترین

 بارش در مناطــق  شمالی با150 میلــی متر است .   متوسط میزان بارنگی سالیانه 550 میلی متر

 تخمین زده شده است .


استان گلستان با داشتن بیش از 112 کیلومتر ساحل دریای خزر و حدود 10 کیلومتر کرانه  قابل

 استفاده از سواحل جنوب شرقی این دریا دارای اکوسیستم های غنی ابی و خشکی است .


از مهمترین منابع ابزی استان گلستان در دریای خزر می توان به دو دسته ماهیان  غضروفی-

   استخوانی اشاره کرد که حدود 5/44 درصد از ماهیان خاویاری و استحصال خاویار کشور در این

 استان تامین می شود . همچنین بیش از 85 درصد صید فیل ماهی دریای خزر دراستان انجام

 می شود.


میزان اراضی زیر کشت زراعی استان 589 هزار هکتار است که 51 درصد ان مربوط به کشت گندم و

 جو و 29 مربوط زراعت نباتاب صنعتی مانند « سویا ذرت کلزا و... اختصاص میا بد .

شرایط پوشش گیاهی استان گلستان

با توجه به شرایط خاص اقلیمی پوشش گیاهی استان گلستان بسیار متنوع است از استپ تاجنگل
 های انبوه که از آن به مادر جنگل های هیرکانی یاد می شود . این جنگل ها به جنگل های مرطوب

 نیمه مرطوب وجنگل های نیمه خشک تقسیم می شود .  جنگل های مرطوب از گلوگاه اغاز وبه

 دره زیارت ختم می شود که از این دهنه نیــز جنگل های نیمه مرطوب امتداد می یابد جنگل های

 نیمه خشک نیــز در دامنه های شرقی وجنوب استان گسترش می یابد .

جنگل های گلستان که از گونه های کمیاب و باز مانده دوران سوم زمین شناسی است و مساحتی

 حدود 379273 هکتار را شامل می شود . 

مراتع استان گلستان که پوشیده از پوشش گیاهی علفی است مساحتی برابر1126000 هکتار است که

 در چهار حوضه عمده «  اترک گرگان رود قره سو و حوضه آبزخیز غرب قره سو» را برمی گیرد

 که شامل« مراتع ییلاقی میانبند وقشقایی است .

بخش هایی از استان گلستان به دلیل تنوع زیستی غنی تنوع اقلیمی و داشتن دریا جنگل

 و دشت به عنوان شاخصی از ماطق بکر و دست نخورده تحت عنوان مناطق چهار گانه تحت مدیریت

 اداره کل حفاظت محیـــط زیست گلستان قرار دارد . »


که عبارتند از« پارک ملی گلستان مناطق حفاظت شده جهان نما و لوه –  زاو . رود خانه حفاظت شده

 

 گرگان رود – ماطق شکار وتیراندازی ممنوع چلچلی و عزیز اباد – صوفیکم و گمیشان و تالاب های

 

 الاگل – آجی گل- آلما گل  وگمبشان از تالاب های بین المللی است که ثبت کنوانسیون رامسر است . در

 

 استان گلستان قرار دارد همچنین وجود جاذبه های طبیعی مانند انواع ابــــــــشار بی نظیر مانند ابشار

 

 گلستان – ابشار لوه – کبود وال و شیر اباد و شبه جزیره اشوراده از مهمترین پتانسیل های بالقوه ای


است که در بحث گردش گری قابل توجه است .  

 
به نقل از کتاب مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستانبرچسب ها: استان گلستان، شرایط پوشش گیاهی استان گلستان، وضعیت اقلیمی استان گلستان، جنگل گلستان وحفاظت از آن، تنگراه=حفظ استان گلستان، تنگراه = استان گلستان،
ادامه مطلب
[ یکشنبه 3 اسفند 1393 ] [ 03:37 بعد از ظهر ] [ فرشید باقریان تبریان ]